terug
lunch lunch ?
bananensap banana juice ?
een hap a bite ?
pizza pizza ?
middag eten lunch ?
theelepel teaspoon ?
sinaasappelsap orange juice ?
melk milk ?
boterham sandwich ?
sap juice ?
avondeten dinner ?
salade salad ?
kaas cheese ?
peer pear ?
koekjes biscuits ?
spaghetti spaghetti ?
chocola chocolate ?
een hapje a bite ?
ontbijt breakfast ?
taart cake ?
appelsap apple juice ?
suiker sugar ?
sinaasappel orange ?
koekje biscuit ?
kauwgom chewing gum ?
pasta pasta ?
rijst rice ?
thee tea ?
ei egg ?
brood bread ?
banaan banana ?
jam jam ?
boter butter ?
cake cake ?
water water ?
appel apple ?
perensap pear juice ?
kopje cup ?
nog eens! unit 3
lunch lunch ?
pear juice perensap ?
pasta pasta ?
biscuits koekjes ?
jam jam ?
water water ?
rice rijst ?
orange sinaasappel ?
a bite een hap ?
pizza pizza ?
sugar suiker ?
breakfast ontbijt ?
cup kopje ?
apple juice appelsap ?
biscuit koekje ?
juice sap ?
bread brood ?
chocolate chocola ?
butter boter ?
orange juice sinaasappelsap ?
salad salade ?
milk melk ?
banana banaan ?
cake taart ?
pear peer ?
dinner avondeten ?
chewing gum kauwgom ?
cheese kaas ?
spaghetti spaghetti ?
sandwich boterham ?
tea thee ?
banana juice bananensap ?
egg ei ?
apple appel ?
teaspoon theelepel ?
nog eens! unit 3