terug
lunch lunch ?
ontbijt breakfast ?
thee tea ?
sinaasappel orange ?
koekje biscuit ?
water water ?
melk milk ?
een hap a bite ?
spaghetti spaghetti ?
koekjes biscuits ?
brood bread ?
een hapje a bite ?
suiker sugar ?
ei egg ?
peer pear ?
middag eten lunch ?
jam jam ?
bananensap banana juice ?
salade salad ?
sinaasappelsap orange juice ?
kauwgom chewing gum ?
appelsap apple juice ?
banaan banana ?
pizza pizza ?
theelepel teaspoon ?
perensap pear juice ?
appel apple ?
chocola chocolate ?
boterham sandwich ?
kopje cup ?
sap juice ?
pasta pasta ?
rijst rice ?
taart cake ?
avondeten dinner ?
cake cake ?
kaas cheese ?
boter butter ?
nog eens! unit 3
biscuits koekjes ?
cup kopje ?
biscuit koekje ?
lunch lunch ?
sandwich boterham ?
cheese kaas ?
salad salade ?
egg ei ?
pasta pasta ?
apple appel ?
sugar suiker ?
teaspoon theelepel ?
banana juice bananensap ?
pizza pizza ?
apple juice appelsap ?
juice sap ?
a bite een hap ?
bread brood ?
milk melk ?
chewing gum kauwgom ?
pear peer ?
orange juice sinaasappelsap ?
jam jam ?
orange sinaasappel ?
chocolate chocola ?
banana banaan ?
rice rijst ?
butter boter ?
spaghetti spaghetti ?
pear juice perensap ?
tea thee ?
cake taart ?
dinner avondeten ?
water water ?
breakfast ontbijt ?
nog eens! unit 3