terug
brood bread ?
salade salad ?
chocola chocolate ?
rijst rice ?
jam jam ?
kaas cheese ?
middag eten lunch ?
ontbijt breakfast ?
theelepel teaspoon ?
koekjes biscuits ?
avondeten dinner ?
thee tea ?
perensap pear juice ?
banaan banana ?
appelsap apple juice ?
bananensap banana juice ?
kopje cup ?
suiker sugar ?
sap juice ?
spaghetti spaghetti ?
lunch lunch ?
water water ?
sinaasappelsap orange juice ?
cake cake ?
een hap a bite ?
peer pear ?
melk milk ?
koekje biscuit ?
boter butter ?
appel apple ?
pizza pizza ?
boterham sandwich ?
kauwgom chewing gum ?
taart cake ?
sinaasappel orange ?
een hapje a bite ?
ei egg ?
pasta pasta ?
nog eens! unit 3
lunch middag eten ?
dinner avondeten ?
cake cake ?
pear peer ?
spaghetti spaghetti ?
butter boter ?
egg ei ?
water water ?
pasta pasta ?
milk melk ?
breakfast ontbijt ?
cheese kaas ?
apple appel ?
apple juice appelsap ?
pizza pizza ?
sandwich boterham ?
cup kopje ?
banana banaan ?
salad salade ?
rice rijst ?
juice sap ?
orange juice sinaasappelsap ?
tea thee ?
a bite een hapje ?
chewing gum kauwgom ?
chocolate chocola ?
biscuits koekjes ?
biscuit koekje ?
sugar suiker ?
bread brood ?
banana juice bananensap ?
teaspoon theelepel ?
orange sinaasappel ?
jam jam ?
pear juice perensap ?
nog eens! unit 3