terug
peer pear ?
pasta pasta ?
koekjes biscuits ?
thee tea ?
bananensap banana juice ?
ontbijt breakfast ?
een hapje a bite ?
appelsap apple juice ?
jam jam ?
kaas cheese ?
cake cake ?
melk milk ?
lunch lunch ?
ei egg ?
spaghetti spaghetti ?
middag eten lunch ?
een hap a bite ?
rijst rice ?
koekje biscuit ?
boterham sandwich ?
water water ?
kopje cup ?
sinaasappelsap orange juice ?
chocola chocolate ?
pizza pizza ?
taart cake ?
appel apple ?
sinaasappel orange ?
sap juice ?
boter butter ?
suiker sugar ?
perensap pear juice ?
salade salad ?
brood bread ?
banaan banana ?
theelepel teaspoon ?
avondeten dinner ?
kauwgom chewing gum ?
nog eens! unit 3
milk melk ?
cheese kaas ?
tea thee ?
chewing gum kauwgom ?
cake taart ?
pizza pizza ?
dinner avondeten ?
teaspoon theelepel ?
cup kopje ?
lunch lunch ?
apple juice appelsap ?
egg ei ?
water water ?
pasta pasta ?
bread brood ?
biscuits koekjes ?
juice sap ?
banana banaan ?
a bite een hapje ?
pear juice perensap ?
salad salade ?
orange sinaasappel ?
chocolate chocola ?
sandwich boterham ?
jam jam ?
biscuit koekje ?
orange juice sinaasappelsap ?
butter boter ?
banana juice bananensap ?
apple appel ?
rice rijst ?
sugar suiker ?
breakfast ontbijt ?
spaghetti spaghetti ?
pear peer ?
nog eens! unit 3